Op.Dr.İbrahim Çağatay ŞİŞMAN
Bilgi ve Randevu için: 0531 700 25 02

Obezite Nedir?

Obezite Cerrahisi

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının istenilen düzeyin çok üstüne çıkmasıdır.

Obezite, en basit şekilde, sağlığı bozacak ölçüde vücutta anormal ve aşırı yağ birikmesi yada diğer bir tanımlamayla vücut ağırlığının yetişkin kadınlarda ortalama %30 ‘dan fazlasının, erkeklerde ise % 25’ten fazlasının yağ olmasıdır.Bir başka deyişle Avrupa Laparoskopik Cerrahi Derneği şişmanlığın kişinin sağlığını tehdit edecek ve yaşam süresini etkileyecek boyutta olması olarak tanımlamıştır.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de erkeklerin dörtte birinde (%25), kadınların yarıya yakınında (%44) obezite belirlenmiştir. Bu oran 10 yıl önce çok daha az iken günümüzde erkeklerde iki kat artmış, 50 yaş üzeri kadınlarda da % 40'tan az iken % 50'ye yükselmiştir. Peki neden son yıllarda gerçekten bilimsel verilerle çalışan birçok sağlık kuruluşu obeziteye bukadar dikkat çekmekte ve mücadele etmektedir. Mesele sadece vücudun ağırlaşması mıdır? Cevap maalesef hayır. Yapılan araştırmalar ve elde edilen bilimsel veriler ispat ediyor ki; obezite nedeniyle çok sayıda hayatı tehdit edici ek sağlık problemleri ortaya çıkabiliyor:

Tip 2 diyabet – İnsülin direnci
Koroner arter hastalığı - Kolesterol ve lipid yüksekliği
Hipertansiyon
Kalp yetmezliği
Uyku apnesi
Solunum bozuklukları
Gastroözofageal reflü
Depresyon
Adet düzensizlikleri - kısırlık
Osteoartrit
Varis
Beyin kanaması ve Felç
Safra kesesi taşı
Meme, kalın bağırsak ve prostat kanseri gibi bazı kanserler
İdrar kaçırma (inkontinans)
Uyku bozuklukları
Doğum zorlukları
Polikistik over sendromu
Aşırı kıllanma
Toplumsal uyumsuzluk
Metabolik sendrom

Obezite Cerrahisi